Sjuk- & hälsovård

Vid behov kan du som medlem i Sällskapet Pauvres Honteux besöka vår läkare vid sin praktik på Faktorigatan 3. Kostnaden för detta ingår i hyran. En sjuksköterskemottagning finns också på Södra Allén 9, som ett komplement till läkarmottagningen, som också är kostnadsfri. Hembesök görs, i första hand av sjuksköterskan men även läkaren kan utföra hembesöken. Därutöver kallas hyresgästerna till en årlig hälsokontroll..

Vid sjukdom

Om man som boende blir sjuk och ej längre har möjlighet att delta vid middagen övergår mathållningen efter viss tid till hemtjänsten. Vid kortare tids sjukdom kan man erhålla matkorg från köket för en billig penning. Om man som boende ej längre har möjlighet att klara ett eget boende är det brukligt att anhörig tillsammans med biståndshandläggare och läkare diskuterar alternativ boendeform.