Kommunikation

Flextrafik

Hållplats för Flextrafik finns vid samtliga fastigheter.

Bredband

Samtliga lägenheter är anslutna till ComHem och Bredbandsbolaget.