Gästrum

Gäster hos sällskapet har möjlighet att hyra gästlägenheter för övernattning. Sällskapet disponerar 2 lägenheter på Söder, 2 lägenheter i Wadköping och 1 lägenhet på Järnvägsgatan.

Kostnad

Kostnaden är kr 200.- per natt.

Städning

Städning ombesörjes av hyresgästen.