Vår verksamhet

Ändamålet med Stiftelsens verksamhet är att tillhandahålla lägenheter för äldre boende som har anknytning till Örebro. I anslutning till boendet tillhandahålles middag varje dag utom lördagar, samt viss annan service såsom t.ex. tillgång till husläkare.

För att kunna ta del av de aktiviteter som erbjuds, rekommenderar vi att man vid uthyrningstillfället har en högsta ålder för ensamstående på 85 år och för sammanboende en sammanlagd ålder av 170 år tillsammans. Vid inflyttning i tidig ålder rekommenderar vi 55 år eller 110 år tillsammans.

Vidare bör man fyllt 50 år för att anmäla intresse för bostad.

Innan kontraktsskrivning skall du som hyresgäst genomgå en hälsoundersökning hos Sällskapets sjuksköterska på Södra Allén 9. Detta syftar till att klargöra att hyresgästens tillstånd är sådant att man klarar ett självständigt boende. Undersökningen kostar 385 kronor och bekostas av hyresgästen.

Med menyn kan du läsa mer om vår verksamhet.