Kontakt

Verksamhetens angelägenheter handhas av Mikael Warg och Maud Norell.

Mikael Warg (VD)
  • mikael.warg@cederbergska.se
  • 070-261 25 09
Maud Norell
  • maud.norell@cederbergska.se
  • 076-890 63 93

Stiftelsens kontor

Gatuadress

Cederbergska Stiftelsen

Södra Allén 9

702 24 ÖREBRO

Telefonnr 019-14 11 33
Emailadress info@cederbergska.se