Kontakt

Verksamhetens angelägenheter handhas av Mikael Warg och Ingela Ohlsson.

Mikael Warg (VD)
  • mikael.warg@cederbergska.se
  • 070-261 25 09
Ingela Ohlsson
  • ingela.ohlsson@cederbergska.se
  • 070-213 18 95

Stiftelsens kontor

Gatuadress

Cederbergska Stiftelsen

Södra Allén 9

702 24 ÖREBRO

Telefonnr 019-14 11 33
Emailadress info@cederbergska.se