Välkommen till Cederbergska Stiftelsen.

Verksamhet

Ändamålet med verksamheten är att tillhandahålla lägenheter för äldre boende som har anknytning till Örebro. I anslutning till boendet tillhandahålles middag varje dag utom lördagar, samt viss annan service såsom t.ex. tillgång till husläkare.

För att kunna ta del av de aktiviteter som erbjuds, rekommenderar vi att man vid uthyrningstillfället har en högsta ålder för ensamstående på 85 år och för sammanboende en sammanlagd ålder av 170 år. Vi rekommenderar dock att inflyttning sker före 75 års ålder. Vid inflyttning i tidig ålder rekommenderar vi 55 år eller 110 år tillsammans. Vidare bör man fyllt 50 år för att anmäla intresse för bostad.

Våra fastigheter

Vårt fastighetsbestånd består av 7 fastigheter belägna i de centrala delarna av Örebro på Söder, Öster och Norr. Byggnadsåren är varierande från tidigt 1900-tal till vår senaste byggproduktion färdigställt 2008.

Totalt har vi nästan 200 lägenheter i varierande storlek och hyror. Fastigheterna är i regel anpassade till äldreboende med bl.a. timers i köken, hissar, ramper, låga trösklar, samt i de senast byggda husen även centraldammsugare, eluppvärmda badrumsgolv mm.

Nyheter

Ny VD för Kerstin och Anna Cederbergs Stiftelse i Örebro
Publicerad 2017-05-31.
Cederbergska Stiftelsen genomför ett VD-skifte den 1 juni 2017. Ny VD blir Mikael Warg som närmast kommer från Klövern AB.

Stiftelsen som tillsammans med Sällskapet Pauvres Honteux Vänner i Örebro bedriver seniorboende, byter den 1 juni verksamhetsledare. Torbjörn Carlson som varit Stiftelsens verkställande direktör sedan 2011, ska nu sluta sin anställning och ägna sig åt familj och egen verksamhet.

Styrelsen.